2015 federal OCIO study report: Adopting transformation

11/09/15

De flesta federala it-avdelningar (OCIO) befinner sig vid ett vägskäl. Under de senaste tio åren har det skett en gradvis övergång från stora, anpassade lösningar till mindre, kommersiella, färdiga system. Den bakomliggande arkitekturen för dessa system har dock inte tvingat fram någon skillnad i hantering mellan programvaru- och mjukvarulager.
 

Under den sista halvan av förra årtiondet accelererades denna skillnad genom virtualisering. Molnet och mobila tekniker har dock blivit det som tvingat de flesta myndigheter att bryta den dominans som stora systemintegratörer har haft inom infrastrukturens arkitektur.
 

Så hur hanterar it-avdelningarna motgångar? Chefer för federala it-avdelningar når framgångar genom ihärdighet, främjande arbete och relationer. IT-avdelningarna har en stor mängd ansvarsområden och för att lyckas inom dessa måste ett antal saker uppnås. Myndigheter med framgångsrika it-avdelningar identifierar ett litet antal strategiska fokusområden för kärninvesteringar och genomför en färdplan för specifika, gradvisa förbättringar.
 

Framgång inom områden för kärninvesteringar kräver praktisk ledning. Inom de flesta myndigheter är seniora chefer direkt involverade i kärninvesteringar. Seniora ledare ser till att projektet inte tappar fokus, mildrar riskerna, anpassar sig till oförutsedda problem, införlivar nya lärdomar och gör ständiga framsteg via gradvisa investeringar. Seniora ledare använder även sina relationer inom myndigheten för att hjälpa till att få kärninvesteringar att lyckas.

Följ oss i sociala medier