Amsterdam - A city of opportunity

2015-01-19

PwC Nederländerna har gjort en jämförelse mellan Amsterdam och de andra 30 storstäderna i världen som ingår i den globala studien Cities of Opportunity. Resultaten presenteras i denna rapport som visar att Amsterdam rankas på fjärde plats efter London, New York och Singapore. Amsterdam hamnar på första plats när det gäller hälsa, säkerhet, trygghet och hållbarhet. Staden ligger också högt när det kommer till teknisk beredskap, city gateway, intellektuellt kapital och innovation.

Kontakta oss

Följ oss i sociala medier