Skip to content Skip to footer
Sök
PwC

Visar resultat

Cities of Opportunity

stadsvy över Stockholm


Stockholm topprankad bland världsstäder

Rapporten "Cities of Opportunity" genomför en omfattande kartläggning av 30 utvalda städer utifrån tio områden som definierar attraktionskraft och tillväxtpotential. Den sjunde upplagan av rapporten visar att Stockholm är världsledande inom hållbarhet och miljö samt infrastruktur. Stockholm rankas sammantaget sjua av de ingående städerna.
 

Årets upplaga av PwC:s "Cities of Opportunity" visar återigen att Stockholms konkurrenskraft står sig mycket väl i internationell jämförelse. Den kungliga huvudstaden rankas på en sjundeplats och placerar sig före världsstäder som Berlin, San Francisco, Sydney och Tokyo. Ohotad etta är London som ännu en gång toppar rankingen.
 

Att hitta en socioekonomisk balans och skapa ett urbant ekosystem bestående av vård, skola, omsorg, en utbyggd infrastruktur samt bra politisk styrning är en av de största utmaningarna för en storstad. De städer som placerats sig högt i rankingen har samtliga fått höga betyg i dessa avseenden.
 

– På senare tid har både Stockholms näringslivsklimat och bostadspolitik diskuterats flitigt. Trots tydliga utmaningar visar vår rapport att Stockholm ändå lyckas hitta en balans som attraherar både människor och företag att bo och vara verksamma i vår huvudstad, säger Jessica Carragher, ansvarig för omvärldsanalys, expert på omvärldsfrågor och strategi på PwC Sverige.
 

London nummer ett - igen

Precis som i förra upplagan av "Cities of Opportunity" tar Storbritanniens huvudstad London förstaplatsen och stärker därmed sin position som europeiskt och globalt nav. Dessutom utökar man avståndet till efterföljande städer ytterligare i denna analys. I rapporten får London högst betyg av samtliga städer inom kategorierna “intellektuellt kapital”, “internationell tillgänglighet” och “ekonomiskt centrum”.
 

Det ska dock poängteras att analysen bygger på data insamlad innan valresultatet i juli då Storbritannien röstade för att gå ut ur EU. Säkerligen kommer vi få se effekter av Brexit i framtida rapporter.
 

Stockholm nummer ett på “hållbarhet & miljö” samt “infrastruktur”

Att Stockholm rankas högst av samtliga städer inom “hållbarhet och miljö” är inte särskilt förvånande. I staden finns redan idag en hög miljömedvetenhet men trots det kommer det ställas utökade och kanske mer omfattande krav på miljömedvetenhet vilket ökar trycket på Stockholm om staden vill fortsätta ligga i topp på detta område. Kanske mer överraskande är det höga betyget inom “transport och infrastruktur”. Det förklaras av att det är jämförelsevis enkelt att pendla och att staden har en väl utvecklad kollektivtrafik med tvärförbindelser, vilket i dagsläget inspirerar andra städer.

Däremot är kollektivtrafiken dyr i Stockholm jämfört med många andra städer i rapporten. Stockholm skulle också kunna utveckla sina vattenvägar ännu mer för att möta utmaningarna med urbaniseringen och de pågående och kommande satsningarna på utbyggnad av infrastrukturen, exempelvis vid Slussen.

 

Pressmeddelande:
Stockholm topprankad bland världsstäder

Läs mer om rapporten på www.pwc.com/cities

Kontakta oss

Jessica Carragher Wallner

Jessica Carragher Wallner

Director Assurance, PwC Sverige

Tel 0723-53 09 12

Följ oss i sociala medier