Fighting fraud in the public sector III

2015-03-16

De betydande ekonomiska förlusterna till följd av bedrägerier inom den offentliga sektorn fortsätter att plåga internrevision och riskteam. Det är dags att vidta åtgärder för att förebygga, upptäcka och bekämpa bedrägerier.
 

Visste du att 41 procent av statliga organisationer har haft åtminstone ett fall av ekonomisk brottslighet under de senaste 24 månaderna?

Kontakta oss

Följ oss i sociala medier