Aktieägaravtal

Interimslösning | PwC

Skapa trygghet för alla delägare

Hur gör du om en delägare i ditt bolag blir sjuk, eller om en kompanjon vill sälja sina aktier? Den offentliga bolagsordningen kan vara otillräcklig i de frågor som berör dig som mest.

Viktig i aktiebolag

Med PwC:s hjälp kan du upprätta ett aktieägaravtal, ett internt avtal som inte är offentligt för allmänheten. I avtalet går det skriva in fler och känsligare överenskommelser mellan delägarna, utan ett avtal kan onödiga tvister uppstå. Exempelvis om hur aktierna i bolaget ska värderas om en av delägarna vill lämna bolaget, vad som gäller om en av delägarna blir sjuk eller avlider, eller om en av dina delägare startar upp en verksamhet som konkurrerar med bolaget. Avtalet kan också reglera hur styrelser ska utses, hur beslut ska fattas i viktiga frågor samt hur vinster och förluster ska hanteras.

Alla delägare överens

Ett aktieägaravtal innebär att ni som delägare får en överenskommelse på pränt, ett avtal som ger trygghet och kontroll för alla aktieägare. Ni säkerställer att alla har samma vision om hur företaget ska utvecklas, och risken för tvister minimeras.

Aktieägaravtal

Vill du veta mer? Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig.

Required fields are marked with an asterisk(*)

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Kontakta oss

Karolina Palin

Karolina Palin

Director / Jurist, PwC Sverige

Tel 0709-29 14 15

Jan Schütz

Skatterådgivare, PwC Sverige

Tel 0709-29 53 14

Per Gyllenhammar Hoppe

Director, ansvarig för bolagsrätt, PwC Sverige

Tel 073-353 09 27

Följ oss i sociala medier