Enkel resultatbudget

2018-03-07

Enkel resultatbudget | PwC

Hitta riktningen och nå dina mål

Kommer ditt företag att nå de uppsatta målen? En fråga som är svår att besvara utan bra underlag och väl underbyggda insikter.

Enkelt och lättfattligt

Med en enkel resultatbudget får du perspektiv på din verksamhet och kan smidigare följa upp om du är på rätt väg. Olika risker och möjligheter synliggörs och skapar förståelse för hur en försäljningsökning eller –minskning påverkar företaget. Resultatbudgeten jämförs med de satta målen och presenteras i lättfattlig, grafisk form. Du får tydliga och användarvänliga rapporter, exempelvis om personalkostnader eller omsättning, som ger dig de insikter du behöver för att styra verksamheten mot målen. Med MyBusiness kan du dessutom få en uppdaterad rapport med utfall varje månad.

Nå målen

Genom att göra en enkel resultatbudget tillsammans med din rådgivare på PwC ser du hur din affärsmodell, strategi, planering samt årets mål förhåller sig till verkligt utfall. Det gör det lättare för dig att bedöma om du är på väg dit du vill, till ett fast och tydligt pris.

Enkel resultatbudget

Vill du veta mer? Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig.

Required fields are marked with an asterisk(*)

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Kontakta oss

Pontus Tonning

Pontus Tonning

Assurance Leader, PwC Sverige

Tel 010-212 55 10

Följ oss i sociala medier