Fastigheter och fastighetsbeskattning

Rätt beskattning för fastighetsägaren

Du som köper, förvaltar eller säljer fastigheter har många frågor kring fastighetsbeskattning att ta ställning till. Det kan handla moms, taxering, skatt och ägarformer, bara för att nämna några saker. Om du har ett generationsskifte framför dig finns även där ett antal skattemässiga utmaningar att ta sig an. Våra skattespecialister kan ge dig det stöd du behöver för att göra kostnadseffektiva och riskanspassade investeringar där allt går rätt till skattemässigt.
 

Kontakta oss

Andreas Stranne

Andreas Stranne

Entrepreneurial & Private Business Leader, PwC Sverige

Tel 0709-29 14 47

Annika Svanfeldt

Annika Svanfeldt

Skatterådgivare inkomstskatt, ansvarig Entrepreneur Tax Services, partner, PwC Sverige

Tel 0709-29 41 84

Thomas Almendal

Thomas Almendal

Tax Real Estate Leader, partner, PwC Sverige

Tel 0728-80 96 50

Följ oss i sociala medier