Fastigheter och fastighetsbeskattning

Rätt beskattning för fastighetsägaren

Du som köper, förvaltar eller säljer fastigheter har många frågor kring fastighetsbeskattning att ta ställning till. Det kan handla moms, taxering, skatt och ägarformer, bara för att nämna några saker. Om du har ett generationsskifte framför dig finns även där ett antal skattemässiga utmaningar att ta sig an. Våra skattespecialister kan ge dig det stöd du behöver för att göra kostnadseffektiva och riskanspassade investeringar där allt går rätt till skattemässigt.
 

Kontakta oss

Pontus Tonning

Partner, Assurance Leader, PwC Sverige

Tel 010-212 55 10

Följ oss i sociala medier