Holdingbolag

Holdingbolag | PwC

En ägarstruktur med skattemässiga och ekonomiska fördelar

Vill du sprida riskerna i ditt bolag, expandera eller skapa bättre förutsättningar för utdelning och pension? Ägande via holdingbolag kan vara rätt nästa steg för din verksamhet.

Bättre riskspridning

Genom PwC får du hjälp att starta och implementera ditt holdingbolag. Om det är en ekonomiskt och skattemässigt fördelaktig ägarstruktur för dig, innebär det att du som ägare löpande kan skilja av vinster och får möjlighet att säkra din pension, underlätta framtida expansion eller ta in delägare. Det innebär också en bättre riskspridning, som i sin tur skapar fördelar vid exit, nya delägare eller om ditt företag ska expandera till andra marknader och länder.

Utredning och uppstart

När du anlitar PwC får du en utredning om du som ägare har fördel av ett holdingbolag och vi hjälper i sådant fall till med att upprätta en lämplig struktur och strategi för implementering.

Holdingbolag

Vill du veta mer? Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig.

Required fields are marked with an asterisk(*)

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Kontakta oss

Annika Svanfeldt

Annika Svanfeldt

Skatterådgivare inkomstskatt, ansvarig Entrepreneur Tax Services, partner, PwC Sverige

Tel 0709-29 41 84

Andreas Stranne

Andreas Stranne

Entrepreneurial & Private Business Leader, PwC Sverige

Tel 0709-29 14 47

Ulrika Lundh Eriksson

Ulrika Lundh Eriksson

Tax Partner, PwC Sverige

Tel 0709-29 14 17

Följ oss i sociala medier