Tillsammans ökar de konkurrenskraften i Norden

2018-09-28

Small Talks, mötesplats för start-ups

Foto: PETRI ANTTILA

Vilken status har nordiska bolag när det kommer till innovationskraft och ny teknik? Hur kan stora industribolag öka sin konkurrenskraft genom att samarbeta med start-ups? Det diskuterades under avslappnade former på årets Slush Small Talks i Stockholm.

Stora företag och start-ups har mycket att vinna på ett gott samspel. Olika organisationsformer och företagskulturer komplicerar samarbetet men det finns program och initiativ som kan underlätta arbetet.

Årets Slush Small Talks i Stockholm handlade om hur industriföretag framgångsrikt samarbetar med start-ups för att lära av deras innovationskraft och den senaste tekniken samt hur start-ups kan växa med hjälp av industriföretagen. Ledare från stora bolag, riskkapitalister och entreprenörer delade med sig av sina erfarenheter till en engagerad publik.

"Det var intressant att höra olika perspektiv kring hur vi får start-ups och corporates att stärka vår konkurrenskraft i Norden samt hur vi kan attrahera globala talanger till Norden."

Pontus Tonning, PwC

Så främjas innovationslandskapet i Norden

Städerna får en alltmer viktig roll när det gäller att främja innovation. Stockholm och Helsingfors utgör i sig varumärken och det gäller att attrahera talangfull arbetskraft till städerna med exempelvis flerspråkiga förskolor och tillgång till bostäder.

Genom förstärkt samarbete mellan stora bolag och start-ups ökar innovationstakten. För att lyckas krävs en samsyn på vad start-ups och företag ska uträtta tillsammans och hur det stämmer överens med företagets övergripande strategi och operationella förutsättningar.

Det är viktigt att båda parter drar nytta av samarbetet, samt att det finns en uttänkt plan kring vad som ska göras. Det viktigaste är dock att faktiskt göra något, snarare än att tänka på det i all evighet. Byt mindset från snack till action. Starta litet och bygg sedan upp samarbetet.

Tips från start-ups till ledare för stora bolag:

  • Anamma en mer "just do it"-attityd. Var inte rädd för att göra misstag. Alla projekt kommer inte att vara framgångsrika men många kommer att vara det.

  • Företagsledare måste plocka in relevant personal med erfarenhet av att driva företag, till exempel före detta entreprenörer för att driva "intraprenörsarbete".

Tips från ledare till start-ups:

  • Fastställ värdet för båda parter. En bra fråga att ställa oavsett om du är entreprenör eller storbolag, för att förstå vad värdet av ett samarbete är: Vilka tankar är det som håller dig vaken på nätterna?

  • Verkställ din plan. Definiera en tydlig affärsidé och använd all kunskap.

Slush Small Talks har redan etablerat sig som den självklara mötesplatsen där start-ups, organisationer och investerare knyter kontakter och tar del av framgångsrika projekt och samarbeten. Slush Small Talks i Stockholm är ett samarbete mellan Slush, PwC, Combient, EQT Ventures och Northzone.

Uppföljning sker på Slush i Helsingfors den 4-5 december.

Vill du veta mer om Slush, se här >>

Kontakta oss

Pontus Tonning

Pontus Tonning

Assurance Leader, PwC Sverige

Tel 010-212 55 10

Följ oss i sociala medier