Momsredovisning

Säker momsredovisning och riskanalys

Vid varje transaktion i företaget kan du utgå att det finns en momsfråga att hantera. Det gäller till exempel vid fastighetsköp, omstruktureringar, etablering utomlands och i många andra situationer du ställs inför.

Med hjälp av en skattespecialist och verktyget VAT Scanner, som vi jobbar med, kan du identifiera risker för felaktiga avdrag i ditt företag, du får bättre insikt i momshanteringen och kontroll över rutiner för momsredovisning.

Läs mer om verktyget VAT scanner

Kontakta oss

Andreas Stranne

Director Tax, PwC Sverige

Tel 070-929 14 47

Följ oss i sociala medier