Osäkerhet i omvärlden påverkar privatägda bolags framtidstro

2019-06-14

Private Business Trends 2019 | PwC

Trender för privatägda bolag 2019 - en del av PwC:s årliga Global CEO Survey

Enligt PwC:s rapport "Global CEO Survey" är företagsledare i privatägda bolag generellt mer oroade över omvärldsutvecklingen än vad deras motsvarigheter i noterade bolag är.

Mer specifikt visar rapporten att nästan 30 procent av de tillfrågade vd:arna förutspår en nedgång i den globala ekonomiska tillväxten och att allt fler tror att bolagens intäktsströmmar kommer att minska på såväl ett års som tre års sikt. Följden av osäkerheten är bland annat att privatägda bolag kommer att eftersträva organisk tillväxt och effektiviseringar snarare än att gå in på nya marknader.

Även om bolagens osäkerhet är förståelig undrar vi om inställningen i sig kan utgöra ett hinder för konkurrenskraft och tillväxt? Måste privatägda bolag välja mellan trygghet och djärvhet? PwC:s rapport visar nämligen att privatägda bolags styrkor gör att de på flera sätt är bättre positionerade att hantera kraftiga förändringar än vad de noterade bolagen är.

De privatägda bolagen har bland annat färre intressenter som de måste ta hänsyn till, ofta etablerade relationer, stabilt inflöde av kapital och ett långsiktigt förhållningssätt som sträcker sig över generationer, snarare än över enstaka kvartal. Samtidigt är privatägda bolag ofta känsliga för exempelvis policyförändringar och för externa störningar såsom populism, cyberbrottslighet eller överreglering.

Givet att privatägda bolag har såväl styrkor som svagheter i en skiftande omvärld bör strategin för bolagen inte vara att undvika risk, utan snarare att aktivt arbeta med sin strategi och ta tillvara på de möjligheter som uppkommer till följd av de förändringar som sker.

Om rapporten

I år intervjuades 811 privata företagsledare som en del av PwC:s årliga vd-undersökning "Global CEO Survey", vilket motsvarar nästan 60 procent av alla deltagare. Svaren ger insikter om hur privata företagsledare ser på utvecklingen i omvärlden och i sin egen verksamhet samt i jämförelse med andra branscher.
 

Kontakta oss

Pontus Tonning

Partner, Assurance Leader, PwC Sverige

Tel 010-212 55 10

Följ oss i sociala medier