Rapportpaket

Rapportpaket | PwC

Få en tydligare översikt av din verksamhet


Den vanliga balans- och resultatrapporten ger en bra bild av din verksamhet. Men när du behöver en grundlig analys, eller ge företagets intressenter en tydlig översikt, kan det behövas mer.
 

Löpande överblick

Med PwC:s rapportpaket kompletterar du den vanliga balans- och resultatrapporten med månadsutfall, nyckeltal, prognoser och mycket annat. Rapporterna baseras på bokföringen och ger dig löpande överblick över företags räkenskaper. Du deltar i uppstartsmötet, då historiska siffror och eventuell budget inhämtas, och får sedan ett uppdaterat rapportpaket i den frekvens du vill, exempelvis månads- eller kvartalsvis.
 

Tydlig översikt

PwC:s rapportpaket gör att du får ständig tillgång till en översiktlig och användbar bild över ditt företags räkenskaper. Vilket i sin tur ger dig bättre beslutsunderlag, möjliggör för skarpare analyser och skapar en tydlig överblick att presentera för andra.

 

Med rapportpaketet kan du analysera och presentera:

 • Månadsutfall
  • Budget
  • Resultat föregående år
  • Prognos
 • Rullande 12
 • Prognos helår inklusive utfall
 • Diagram
 • Nyckeltal

Rapportpaket

Vill du veta mer? Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig.

Required fields are marked with an asterisk(*)

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Följ oss i sociala medier