Sälja fastighet till bostadsrättsförening

kvinna i kavaj genomför bostadsrättsaffären utan problem

Genomför bostadsrättsaffären utan problem

Ska du sälja din fastighet till en bostadsrättsförening eller ombilda hyresrätter till bostadsrätter? Det kan vara en snårig process med många pusselbitar som ska falla på plats.

Hjälp hela vägen

Med din rådgivare från PwC blir processen enkel. Du får stöttning genom hela projektet, från bildandet av bostadsrättsföreningen och upprättandet av kostnadskalkyl och/eller ekonomisk plan till upplägg av en fungerande och skatteffektiv ägarstruktur, genomförande av nödvändiga transaktioner och mycket mer. Din rådgivare engagerar sig aktivt i ditt projekt och håller kontakt med såväl projektägare som bank och mäklare. När projektet är slutfört kan vi bistå vid frågor som uppkommer för föreningen senare, till exempel föreningsjuridiska frågor, styrelsefrågor och skatter. Vi kan också bistå med rådgivning i frågor rörande projektekonomi, det vill säga planeringen av hela projektets ekonomi.

Rådgivare och diskussionspartner

Genom att anlita PwC får du hjälp med alla frågor som uppstår i projektet, från planeringsstadiet till att bostadsrätterna slutligt överlåts. Med vår branscherfarenhet får du också en trygg diskussionspartner under projektets gång.

Huvudmomenten i ett bostadsrättsprojekt:

  • Preliminära beräkningar
  • Säkerställande av finansiering
  • Fastställande av slutliga insatser, årsavgifter med mera
  • Upplägg av säljarstruktur: utredning kring lämplig skatteeffektiv säljstruktur
  • Upprättande av ekonomisk plan (och eventuellt kostnadskalkyl), intygsgivning och registrering hos Bolagsverket
  • Föreningsformalia inför förvärv, till exempel förvärvsstämma och protokoll samt upplåtelseavtal
  • Avtal om överlåtelse med mera i samband med slutliga transaktioner vid verkställandet av säljstrukturen
  • Avslut och föreningens övertagande (ekonomi/redovisning)

Sälja fastighet till bostadsrättsförening

Vill du veta mer? Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig.

Required fields are marked with an asterisk(*)

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Kontakta oss

Markus Zackrisson

Markus Zackrisson

Skatterådgivare, PwC Sverige

Tel 0709-29 20 11

Följ oss i sociala medier