Styrelsecoaching

glad man och kvinna i möte

Effektivisera och strukturera ert styrelsearbete med styrelsecoaching

Det är vanligt att man som styrelse fastnar i operativa och kontrollerande frågor i stället för strategiska, vilket gör att det går långsammare att nå uppsatta mål. Känner ni igen er? I så fall ska ni veta att ni inte är ensamma om denna utmaning.  

PwC har rådgivare som kan hjälpa er att få till ett effektivt och strukturerat styrelsearbete som bidrar till bolagets framgång och skapar värde för ägarna. Vi utbildar och coachar er utifrån era behov.

Styrelsecoaching kan vara relevant för er om:

  • styrelsen saknar styrelseutbildning,
  • det finns en otydlig rollfördelning mellan bolagsorganen,
  • er styrelse inte har tillräckligt strategiskt fokus,
  • ni saknar ett strukturerat och effektivt arbetssätt för styrelsen.

Efter genomförd styrelsecoaching:

  • får ni en ökad kunskap och förståelse om styrelsens ansvar och skyldigheter,
  • tydliggörs rollfördelningen mellan bolagsorganen,
  • kommer vikten av ett strategiskt arbete lyftas fram,
  • får ni en tydligare struktur och effektivitet i ert styrelsearbete.

Styrelsecoaching

Vill du veta mer? Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig.

Required fields are marked with an asterisk(*)

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Kontakta oss

Lena Hasselborn

Lena Hasselborn

Director, CFO Services, entreprenörsledda och privatägda bolag, PwC Sverige

Tel 0709-29 38 09

Följ oss i sociala medier