Skip to content Skip to footer
Sök
PwC

Visar resultat

Skapa ett framgångsrikt styrelsearbete genom Styrelsecoaching

Få ett skarpare strategisk fokus med hjälp av coachning av er styrelse

Det är vanligt att styrelsen fastnar i operativa och kontrollerande frågor i stället för strategiska, vilket gör att det kan ta längre tid att nå uppsatta mål.

PwC:s rådgivare hjälper er att coacha styrelsen så att ni får ett skarpare strategiskt fokus, ett strukturerat och effektivt arbetssätt och en tydlig bild av rollfördelningen mellan bolagsorganen. Samtidigt stärks styrelsens kunskap och förståelse för sitt ansvar och sina skyldigheter. 

Hur går det till att coacha en styrelse till framgång? 

Vi genomför en workshop tillsammans med er där vi kombinerar utbildning med konkreta övningar. Exempel på övningar är att ta fram en årsplan för styrelsearbetet eller att göra en mindre riskanalys. Innehållet anpassas utifrån era behov vilket vi stämmer av innan workshopen genom en onlinebaserad styrelseutvärdering.

Coachning av er styrelse hjälper er att få:

  • Ett skarpare strategiskt fokus
  • Ett strukturerat och effektivt arbetssätt
  • En tydlig bild av rollfördelningen mellan bolagsorganen
  • En ökad kunskap och förståelse kring styrelsens ansvar och skyldigheter

Varmt välkomna till PwC – vi coachar er till framgång!

Här förklarar Lena Hasselborn, styrelsecoach på PwC, vad det innebär att coacha en styrelse och vilka företag som kan dra nytta av det.

Kontakta oss

Lena Hasselborn

Lena Hasselborn

Auktoriserad revisor och rådgivare, PwC Sverige

Tel 0709-29 38 09

Pontus Tonning

Pontus Tonning

Assurance Leader, PwC Sverige

Tel 010-212 55 10

Kontakta oss

Är du intresserad av våra SME-tjänster. Fylll i nedanstående formulär.

Required fields are marked with an asterisk(*)

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide