Skapa ett framgångsrikt styrelsearbete genom Styrelsecoaching

Få ett skarpare strategisk fokus med hjälp av Styrelsecoaching

Det är vanligt att styrelsen fastnar i operativa och kontrollerande frågor i stället för strategiska, vilket gör att det kan ta längre tid att nå uppsatta mål.

PwC:s tjänst Styrelsecoaching hjälper er få ett skarpare strategiskt fokus, ett strukturerat och effektivt arbetssätt och en tydlig bild av rollfördelningen mellan bolagsorganen. Samtidigt stärks styrelsens kunskap och förståelse för sitt ansvar och sina skyldigheter. 

Vad innebär tjänsten Styrelsecoaching?

Genom en fem timmar lång workshop där vi kombinerar utbildning med konkreta övningar hjälper vi er att skapa ett mer framgångsrikt styrelsearbete. Exempel på övningar är att ta fram en årsplan för styrelsearbetet eller att göra en mindre riskanalys. Innehållet anpassas utifrån era behov vilket vi stämmer av innan workshopen genom en onlinebaserad styrelseutvärdering.

Styrelsecoaching hjälper er att få:

  • Ett skarpare strategiskt fokus
  • Ett strukturerat och effektivt arbetssätt
  • En tydlig bild av rollfördelningen mellan bolagsorganen
  • En ökad kunskap och förståelse kring styrelsens ansvar och skyldigheter

Varmt välkomna till PwC – vi coachar er till framgång!

loading-player

Playback of this video is not currently available

Styrelsecoaching på 1 minut

Här förklarar Lena Hasselborn, styrelsecoach på PwC, vad Styrelsecoaching innebär och vilka företag som kan dra nytta av tjänsten.


Ladda ner tjänstebeskrivning

Kontakta oss

Lena Hasselborn

Auktoriserad revisor och rådgivare, PwC Sverige

Tel 0709-29 38 09

Pontus Tonning

Partner, PwC Sverige

Tel 010-212 55 10