ESG Investing – hållbara investeringar

2020-12-16

hållbarhet allt viktigare i finansbranschen

Hållbarhet allt viktigare för finansbranschen

I en färsk rapport från PwC anger hela 77 procent av drygt 300 tillfrågade större institutionella investerare med Europa som bas, att de helt kommer att sluta investera i "non-ESG"-produkter och fonder inom de kommande 24 månaderna. ESG betyder hållbarhet och står för Environmental, Social och Governance.

– Det senaste året har det hänt enormt mycket på hållbarhetssidan. Sustainable Finance har blivit jätteviktigt för fondbranschen, kapitalförvaltare och investerare, säger Daniel Algotsson, partner och ansvarig Asset & Wealth Management på PwC i Sverige.

Är du redo för ESG och hållbara investeringar?

Begreppet ESG myntades redan 2005, men etablerades inte förrän långt senare i samband med FN:s hållbarhetsmål 2015. Trots att “Impact Investing” och “ESG Investing” redan existerade i form av mer nischade investeringsstrategier uppstod ett paradigmskifte för investeringar.

Utvecklingen fortsätter och nu ser vi för första gången en frivillig koppling mellan hållbarhet och finansiella tjänster

Ladda ner den nya rapporten! 2022 - The growth opportunity of the century. Are you ready for the ESG change? 

Se även inspelningen från PwC:s webinar 5 november 2020! Sustainable Finance - Implementering av regelverken

"Nu ser vi för första gången en frivillig koppling mellan hållbarhet och finansiella tjänster. Sustainable Finance har blivit jätteviktigt för fondbranschen, kapitalförvaltare och investerare."

Daniel Algotsson, ansvarig Asset & Wealth Management, PwC Sverige

Vad är ESG?

ESG betyder hållbarhet och förkortningen står för Environmental, Social and Governance.

Kontakta oss

Daniel Algotsson

Daniel Algotsson

Partner, ansvarig Assurance FS, PwC Sverige

Tel 0709-29 37 54

Följ oss i sociala medier