Skip to content Skip to footer
Sök
PwC

Visar resultat

Chief Sustainability Officer (CSO) - Vägen framåt för ESG-strategierna eller en återvändsgränd?

2022-04-29

kvinnlig Chief Sustainability Officer, CSO

Allt fler företag inser vikten av att införliva ESG-frågorna i kärnverksamheten. Tillvägagångssättet varierar och många företag väljer att tillsätta en Chief Sustainability Officer. Men hur fungerar denna roll i praktiken och vilka utmaningar stöter man på?

Studien "Empowered Chief Sustainability Officers" tittar närmare på CSO- rollens utmaningar och möjligheter. En av de viktigaste slutsatserna är att även om ambitionen, viljan och strategierna är tydliga, så saknar många CSO:er fortfarande den nödvändiga auktoriteten eller ansvar för att kunna påverka hållbarhetsstrategier inom företaget. En av orsakerna är att CSO-rollen fortfarande hanteras en aning styvmoderligt av den övriga ledningen och styrelsen och uppnår inte riktigt samma status- och ansvarsnivå som övriga roller inom C-suite. Bristen på effektiva kontaktytor med just styrelser är en annan utmaning. Vidare innefattar CSO-rollen områden som traditionellt hört hemma inom andra avdelningar som risk, HR och CSR.

Medan cirka 80 procent av företagen implementerat någon form av CSO-roll, upplever hälften av CSO:erna ett begränsat mandat. Men studien belyser en positiv framstegskurva för CSO-rollen med ett större inflytande och ansvar. Denna förändring kommer i takt med att CSO- rollen utvecklas allt eftersom man integrerar hållbarhet i sin strategi och verksamhet, samtidigt som regulatoriska krav och investerares behov av ESG-rapportering ökar kontinuerligt. CSO-rollen kommer utan tvekan att växa och bli än mer betydelsefull när organisationer tar till sig ESG i sina verksamhetshjärtan.

"Även om ambitionen, viljan och strategierna är tydliga, så saknar många CSO:er fortfarande den nödvändiga auktoriteten eller ansvar för att kunna påverka hållbarhetsstrategier inom företaget."

Kontakta oss

David Ringmar

David Ringmar

Head of ESG Strategy & transformation, PwC Sverige

Tel 0702-06 31 69