Skip to content Skip to footer
Sök
PwC

Visar resultat

Investerare tummar inte på avkastningen vid hållbara investeringar

2021-11-22

kvinna sedd bakifrån blickar uppåt mot skyskrapor

Samtidigt som många investerare menar att hållbarhetsfrågorna är viktiga vid investeringsbeslut, så vill de inte ge avkall på avkastningen när de fokuserar på ESG. Investerarna underkänner även dagens utformning av hållbarhetsrapporteringen och vill nu se globala standarder inom området. Det här visar en ny undersökning från PwC där 325 investerare och förvaltare från 43 länder har medverkat.

– Det är tydligt att hållbarhet i allt högre grad driver investeringsstrategierna. 79 procent uppger att det sätt som ESG-frågorna hanteras på spelar en viktig roll när det gäller investeringsbeslut. Hälften av de investerare som medverkat säger att de håller sig borta från företag som inte genomför det som de ser som tillräckliga åtgärder inom dessa områden, berättar David Ringmar, som är Head of Energy, Infrastructure and ESG på PwC.

Men parallellt med det ökade fokuset på hållbarhet, så visar rapporten även att investerarna inte är beredda att ge avkall på avkastningen vid ESG-relaterade investeringar. Så många som 81 procent menar att de kan acceptera max en procent lägre avkastning i jakten på hållbarhetsmål. Hälften var inte beredda att avstå någon minskning av avkastningen över huvud taget.

– Vi ser också att investerare förväntar sig att ESG ska vara en integrerad del av företagens strategier. Här finns en kommunikativ utmaning i att tydligt redogöra för logiken och fördelarna med hållbarhet och kopplingen till affärsstrategin. Om investerare inte ser det här sambanden så är sannolikheten stor att de avyttrar sin positionering och flyttar kundernas pengar någon annanstans, berättar David Ringmar.
 

"Det är tydligt att hållbarhet i allt högre grad driver investeringsstrategierna. 79 procent uppger att det sätt som ESG-frågorna hanteras på spelar en viktig roll när det gäller investeringsbeslut."

David Ringmar, Head of Energy, Infrastructure and ESG, PwC Sverige

Krav på förbättrad hållbarhetsrapportering och en global standard

– Det är oroande att bara var tredje investerare tycker att den nuvarande hållbarhetsrapporteringen håller god kvalitet. Här finns mer att göra, samtidigt som det är positivt ur ett branschperspektiv att 79 procent har större förtroende för hållbarhetsinformation som har reviderats, menar David Ringmar.

Gemensamma standards för hållbarhetsrapportering står även högt i kurs enligt rapporten. 74 procent uppger att deras beslutsunderlag skulle vara bättre om näringslivet använde sig av ett gemensamt regelverk för ESG-rapportering. 73 procent menar att det även är viktigt att kunna göra jämförelser mellan hur olika företag presterar inom hållbarhetsområdet.

– Rapporten visar att det finns ett tydligt behov av ett nytt enhetligt regelverk för hållbarhetsrapportering, annars så blir det uppenbart svårt för investerare att göra rätt bedömningar. Dessutom är det även svårare för företagen att rapportera hållbarhet utan gemensamma riktmärken och ramverk. Det här innebär i sin tur en risk för att det läggs onödig administrativ tid på att förhålla sig till de olika standarder som finns i dag, vilket stjäl kraft från själva ESG-frågorna, menar David Ringmar.
 

"Det är oroande att bara var tredje investerare tycker att den nuvarande hållbarhetsrapporteringen håller god kvalitet."

David Ringmar, Head of Energy, Infrastructure and ESG, PwC Sverige

Vikten av hållbarhet som tydlig ledningsfråga

Enligt investerarna så måste hållbarhetsstrategin kopplas till ledningens arbete på ett tydligt sätt. 66 procent säger att de känner förtroende för att hållbarhetsfrågorna lyfts på allvar när någon i företagsledningen bär ansvaret. 53 procent menar att det ansvaret ska axlas av vd.

– Anslaget från ledningen är helt nödvändigt för att lyckas förmedla vikten av det egna ESG-arbetet inom organisationen. Men det måste även följas av en helhetssyn på rapportering där delar som hållbarhet risk och finansiell rapportering samspelar, avslutar David Ringmar.

Om rapporten

Rapporten "Global ESG Investor Survey" baseras på en undersökning som PwC genomförde under september och oktober 2021. I undersökningen medverkade 325 investerare från 43 länder och som ett komplement djupintervjuades även 40 investerare och förvaltare som totalt hanterar tillgångar på 11 600 miljarder dollar.
 

Kontakta oss

David Ringmar

David Ringmar

Head of Energy, Infrastructure & ESG Team-lead, Deals, PwC Sverige

Tel 0702-06 31 69