Investerare och kapitalförvaltare ökar satsningar på hållbarhet - når nästan fördubblade nivåer till 2026

Investerare och kapitalförvaltare ökar satsningar på hållbarhe

Investerare och kapitalförvaltare världen över skruvar nu upp tempot när det gäller affärer med koppling till hållbarhet. Satsningarna väntas i det närmaste fördubblas under perioden 2021-2026 enligt en ny undersökning från PwC där 500 investerare och kapitalförvaltare har medverkat. Den snabba utvecklingen har samtidigt en baksida, då många förvaltare och investerare varnar för att produkter blir felaktigt hållbarhetsmärkta. 

– Undersökningen visar att investeringar i hållbarhet kommer att öka med 84 procent fram till år 2026. Det här betyder att deras så kallade ESG-relaterade produkter når ett värde av 34 000 miljarder dollar och motsvarar 22 procent av det förvaltade kapitalet 2026, säger Daniel Algotsson, ansvarig för tjänsteområdet kapitalförvaltning inom PwC Sverige.

Allra starkast är trenden i Asien där ESG-investeringarna mer än tredubblas till 3 300 miljarder dollar 2026. I USA närmast dubblas investeringarna till 10 500 miljarder dollar och i Europa är ökningen 53 procent, vilket innebär att investeringarna landar på 19 600 miljarder dollar år 2026.
 

"Undersökningen visar att investeringar i hållbarhet kommer att öka med 86 procent fram till 2026. Det betyder att så kallade ESG-relaterade produkter når ett värde av 34 000 miljarder dollar och motsvarar 22 procent av det förvaltade kapitalet 2026."

Daniel Algotsson, ansvarig för området kapitalförvaltning, PwC Sverige

Hållbarhet ger bättre avkastning

Nio av tio kapitalförvaltare är övertygade om att den totala avkastningen ökar när ESG integreras i investeringsstrategin. 60 procent menar att deras ESG-investeringar redan nu har resulterat i högre avkastning jämfört med övriga investeringar.

– Med den här synen på avkastning ser vi också att investerarna är redo att betala. 78 procent säger att de skulle acceptera högre avgifter för ESG-fonder, berättar Daniel Algotsson.
 

Falsk flagg skapar förvirring

Samtidigt som efterfrågan på hållbarhetsrelaterade produkter ökar dramatiskt, så visar undersökningen på en baksida i form av felaktig marknadsföring med ESG-stämpel. Drygt åtta av tio kapitalförvaltare menar till och med att sådan felmärkning är utbredd inom branschen.

– I dag finns en överhängande risk för medveten vilseledning inom hållbarhetsområdet. Därför behöver vi ett samlat grepp kring de regelverk för indelning som ofta är komplexa och skiljer sig åt, menar Daniel Algotsson och avslutar:

– Vinnarna blir de kapitalförvaltare som inser att den fulla potentialen av ESG byggs av flera delar. Det handlar till exempel om en tydlig vision om vad verksamheten står för och strategi för omställning. Sist men inte minst behövs även rapportering som säkerställer att det som utlovas inom hållbarhet även följs.
 

"Vinnarna blir de kapitalförvaltare som inser att den fulla potentialen av ESG byggs av flera delar". Det handlar till exempel om en tydlig vision om vad verksamheten står för och strategi för omställning."

Daniel Algotsson, ansvarig för området kapitalförvaltning, PwC Sverige

Om undersökningen

"PwC:s Asset and Wealth Management ESG Survey" är en global undersökning där kapitalförvaltare och institutionella investerare medverkar. Syftet med undersökningen är att ge en inblick i hur aktörerna  ser på begreppet hållbarhet och vilken effekt deras inställning ger på branschen under de kommande åren. Urvalet inkluderar 500 respondenter varav 250 kapitalförvaltare och 250 institutionella investerare. Sammantaget har de ansvar för kapital motsvarande 110 000 miljarder dollar.
 

Kontakta oss

Daniel Algotsson

Partner, ansvarig Assurance FS, PwC Sverige

Tel 0709-29 37 54

Följ oss i sociala medier