Delägare i fåmansbolag

Delägare i fåmansbolag | PwC

Bli fler eller färre delägare utan trassel

Har du nyckelkompetens du vill knyta till verksamheten eller delägare som inte längre bidrar till utvecklingen? Att bli fler eller färre delägare kan vara ett bra sätt att förbättra verksamheten.

Incitamentsprogram

Med din rådgivare på PwC hittar du rätt väg i din specifika situation. Ett incitamentsprogram kan vara ett första steg, med tilldelning av aktier eller optioner som belönar och uppmuntrar viktiga medarbetare. Då skapas större lojalitet, vilket minskar risken att förlora nyckelkompetenser när dina medarbetare knyts närmare bolaget. I sådana situationer kan personer även erbjudas delägarskap. Det kan också finnas situationer där delägare av olika skäl behöver lämna bolaget. I dessa fall behöver processen för utlösen vara smidig för att säkerställa minsta möjliga påverkan på verksamheten.

Anpassat paket

Genom din rådgivare på PwC får du ett paket med värdering, aktieägaravtal med mera där det ingår en skatteanalys för din situation. Du kan även få hjälp med att lösa ut befintliga delägare och säkerställa att det görs på ett effektivt sätt för alla inblandade.

 

Vi kan också hjälpa dig med:

Delägare i fåmansbolag

Vill du veta mer? Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig.

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Kontakta oss

Ulrika Lundh Eriksson

Ulrika Lundh Eriksson

Skatterådgivare, PwC Sverige

Tel 010-213 14 17

Andreas Stranne

Andreas Stranne

Director Tax, PwC Sverige

Tel 070-929 14 47

Annika Svanfeldt

Annika Svanfeldt

Skatterådgivare inkomstskatt och ansvarig Entrepreneur Tax Services, PwC Sverige

Tel 0709-29 41 84

Följ oss i sociala medier