Lön och personal

Start adding items to your reading lists:
or
Save this item to:
This item has been saved to your reading list.
lön och personal | PwC

Enklare lönehantering på kortare tid


I ett mindre företag är det ofta en person som är ansvarig för lönerna vilket kan bli sårbart vid sjukdom, semester och eller när den löneansvariga slutar sin anställning. Vi hjälper dig och ser till att dina medarbetare får rätt lön i rätt tid.
 

Enkelt och digitalt

Tack vare vår digitala affärsplattform MyBusiness Personal kan du och dina medarbetare hantera rapportering och attestering av tid och reseräkningar direkt via datorn eller mobilen. Lika enkelt planerar du bemanningen och håller koll på personalkostnader. Våra erfarna lönespecialister hjälper dig att hantera lönerna och hålla koll på lagar och regler som är kopplade till personalen.
 

Effektiv och kvalitetssäkrad lönehantering

Med PwC:s hjälp får du ordning och reda, samt minskad sårbarhet i löneadministrationen. Du slipper egna systeminvesteringar samt underhåll, drift och support av dem – allt ingår i MyBusiness Personal som ger dig tid och resurser över som du kan lägga på annat.
 

Fördelar med MyBusiness Personal:

 • Smidig digital hantering av tid, resa och bemanning dygnet runt.
 • Rätt underlag levereras till rätt part i rätt tid.
 • Undvik kostnader för inköp och underhåll av egna system.
 • Var trygg med att lönerna och tillhörande bokföringsunderlag är kvalitetssäkrat av lönekonsulter med rätt kompetens
   

Exempel på vad vi hjälper dig med:

 • Hantera reseräkningar, utlägg och drivmedelsförmåner.
 • Rapportering till Collectum och Fora samt statistik till bland andra SCB.
 • Hantering av ersättningar, förmåner och löneväxling.
 • Upprätta personalhandbok med tillhörande policys.
 • Lönekartläggning.

Lön och personal

Fyll i formulär för att kontakta oss angående lön och personal.

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Skräddarsytt för ditt företag


Avvikelserapportering (så kallad förtroenderapportering)

För personal som endast behöver rapportera frånvaroavvikelser och enklare utlägg.

 • Registrera enkelt avvikelser såsom semester, sjukfrånvaro och vård av barn.
 • Registrera enklare utlägg.
 • Timanställda kan enkelt registrera antal arbetade timmar.
 • Rapportering och attestering sker digitalt i MyBusiness affärsplattform.


Tidrapportering

För dig som har anställda som ska registrera tid, dag för dag.

 • Tidregistrering per kostnadsställe, projekt och kund.
 • Olika digitala alternativ för stämpling av tid.
 • Fakturering av tid och resor.
 • Hantering av flextid, övertid, komptid och OB.
 • Rapportmodul för uppföljning och budgetering.
 • Rapportering och attestering sker digitalt i MyBusiness affärsplattform.

 


Resa

Dina anställda kan enkelt registrera resor och körjournaler.

 • Fotografera kvitton med mobilen och koppla till reseräkningar.
 • Automatisk beräkning av traktamenten, utlägg, avdrag och representation.
 • Matcha korttransaktioner från inköp med kontokort.
 • Automatisk hantering- och uppdatering av valutor i samband med utlägg och traktamenten.
 • Ta ut rapporter för uppföljning.
 • Rapportering och attestering sker digitalt i MyBusiness affärsplattform.


Bemanning

Få en överblick över dina anställdas beläggning och lediga resurser.

 • Visuell schemaläggning med användarvänligt gränssnitt.
 • Schemaläggning per kostnadsställe eller projekt.
 • Flexibla vyer för optimal bemanning.
 • Kalkylering av medarbetares kostnader.
 • Smarta och tidsbesparande digitala funktioner för lediga pass, tillsättning, passförfrågningar med mera.
 • Personliga scheman

 

Resa

Dina anställda kan enkelt registrera resor och körjournaler.

 • Fotografera kvitton med mobilen och koppla till reseräkningar.
 • Automatisk beräkning av traktamenten, utlägg, avdrag och representation.
 • Matcha korttransaktioner från inköp med kontokort.
 • Automatisk hantering- och uppdatering av valutor i samband med utlägg och traktamenten.
 • Ta ut rapporter för uppföljning.
 • Rapportering och attestering sker digitalt i MyBusiness affärsplattform.


Bemanning

Få en överblick över dina anställdas beläggning och lediga resurser.

 • Visuell schemaläggning med användarvänligt gränssnitt.
 • Schemaläggning per kostnadsställe eller projekt.
 • Flexibla vyer för optimal bemanning.
 • Kalkylering av medarbetares kostnader.
 • Smarta och tidsbesparande digitala funktioner för lediga pass, tillsättning, passförfrågningar med mera.
 • Personliga scheman

 

Resa

Dina anställda kan enkelt registrera resor och körjournaler.

 • Fotografera kvitton med mobilen och koppla till reseräkningar.
 • Automatisk beräkning av traktamenten, utlägg, avdrag och representation.
 • Matcha korttransaktioner från inköp med kontokort.
 • Automatisk hantering- och uppdatering av valutor i samband med utlägg och traktamenten.
 • Ta ut rapporter för uppföljning.
 • Rapportering och attestering sker digitalt i MyBusiness affärsplattform.


Bemanning

Få en överblick över dina anställdas beläggning och lediga resurser.

 • Visuell schemaläggning med användarvänligt gränssnitt.
 • Schemaläggning per kostnadsställe eller projekt.
 • Flexibla vyer för optimal bemanning.
 • Kalkylering av medarbetares kostnader.
 • Smarta och tidsbesparande digitala funktioner för lediga pass, tillsättning, passförfrågningar med mera.
 • Personliga scheman

 

Resa

Dina anställda kan enkelt registrera resor och körjournaler.

 • Fotografera kvitton med mobilen och koppla till reseräkningar.
 • Automatisk beräkning av traktamenten, utlägg, avdrag och representation.
 • Matcha korttransaktioner från inköp med kontokort.
 • Automatisk hantering- och uppdatering av valutor i samband med utlägg och traktamenten.
 • Ta ut rapporter för uppföljning.
 • Rapportering och attestering sker digitalt i MyBusiness affärsplattform.


Bemanning

Få en överblick över dina anställdas beläggning och lediga resurser.

 • Visuell schemaläggning med användarvänligt gränssnitt.
 • Schemaläggning per kostnadsställe eller projekt.
 • Flexibla vyer för optimal bemanning.
 • Kalkylering av medarbetares kostnader.
 • Smarta och tidsbesparande digitala funktioner för lediga pass, tillsättning, passförfrågningar med mera.
 • Personliga scheman

Kontakta oss

Magnus Eriksson
Ansvarig små och medelstora företag
Tel 0709-29 11 25
Email

Följ oss