Skip to content Skip to footer
PwC

Visar resultat

Paketering av tillgångar

2018-02-06

man i kostym står med händerna i byxfickorna i konferensrum

Skatteeffektiv försäljning av tillgångar

Vill du sälja av en del av ditt bolag utan att lämna helt? En exit behöver inte betyda att du säljer alla tillgångar och aktier samtidigt.

Skatteeffektivt

Tillsammans med din rådgivare på PwC kan du paketera dina tillgångar. Om du ska sälja en enstaka tillgång (så kallat inkråm), en del av verksamheten eller en fastighet, kan en paketering innebära att försäljningen genomförs på ett skattemässigt mer fördelaktigt sätt. Det finns även lösningar där du som ägare avyttrar en tillgång utan att sälja aktier i bolaget.

Planera din exit

Genom att planera din exit och paketera tillgångar kan du avyttra dem skatteeffektivt samtidigt som du behåller ägandeskap för ditt bolag.

Exempel på tillfällen när paketering av tillgång är lämpligt:

Om du har en köpare av verksamheten men inte bolaget.

Om du ska sälja en maskin eller en fastighet.

Om du ska sälja en del av verksamheten.

Paketering av tillgångar

Vill du veta mer? Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig.

Required fields are marked with an asterisk(*)

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Kontakta oss

Katarina Menzel

Katarina Menzel

Partner Tax, PwC Sverige

Tel 0709-29 40 75

Andreas Stranne

Andreas Stranne

Skatterådgivare inkomstskatt, ansvarig Entrepreneur Tax Services, PwC Sverige

Tel 0709-29 14 47

Annika Svanfeldt

Annika Svanfeldt

Skatterådgivare inkomstskatt, ansvarig Entrepreneur Tax Services, PwC Sverige

Tel 0709-29 41 84

Följ oss i sociala medier