Skip to content Skip to footer
Sök
PwC

Visar resultat

Är ditt hållbarhetsbudskap trovärdigt?

Bin praktiserar hållbar kommunikation i sina samhällen

Din marknadskommunikation är avgörande för hur finansiärer, kunder, och medarbetare uppfattar ditt företag. Kan omvärlden lita på din kommunikation?

Intern kontroll – grunden för att motverka korruption och bedrägerier

Förändringstakten i nationella och internationella lagar och förordningar blir allt intensivare. Företagen ska dessutom se till att motverka bedrägeri och korruption i alla dess former. Ovanpå allt detta ställs det strängare krav från myndigheter på styrning, rapportering och transparens. Därför är en effektiv intern kontrollprocess oumbärlig för företag. Vi hjälper dig!

Läs mer om intern kontroll

Sustainable Finance – finansvärlden inför nya förändringar

För att ens existera i framtiden måste den finansiella sektorn förändras i grunden och kapital omdirigeras till mer hållbara alternativ. Genom en rad nya EU-regleringar läggs nu ansvar på finansiella aktörer att medverka till en omställning mot mer hållbara investeringar och cirkulär ekonomi. Vi har de rätta verktygen inom Sustainable Finance och hjälper dig med implementeringen.

Läs mer om Sustainable Finance
 

Antikorruption – en hållbarhetsfråga som måste tas på högsta allvar

Penningtvättsskandaler, insiderbrott, mutbrott, svågerpolitik, #metoo… I media kan vi dagligen läsa om korruption, oegentligheter och brottsliga förfaranden inom näringslivet, myndigheter och organisationer. Gemensamt för dessa händelser är att de kan åsamka stor skada för privatpersoner, verksamheten, varumärket och samhället. I de flesta fall är de även rent brottsliga handlingar som kan leda till böter och fängelse.

Läs mer om anti-corruption och compliance

Bolagsstyrning

Bolagsstyrning (corporate governance), regulatoriska frågor och riskhantering är viktiga aspekter som måste fungera för att kunna driva en sund affärsverksamhet. En ständig utveckling av regelverken medför att du måste att vara uppdaterad för att efterleva såväl externa regelverk som etiska och interna riktlinjer. Vårt team av jurister samt skatte- och regelverksspecialister kan hjälpa dig.

Läs mer om bolagsstyrning

Bestyrkandetjänster

Allmänheten vill veta hur ditt företag arbetar med hållbarhetsfrågor. Rapportering på ett relevant och transparent sätt blir viktigt då intressenter vill få kännedom om företagens aktiviteter som rör till exempel klimatförändringar och jämställdhetsfrågor. Det är viktigt att de framsteg som görs avspeglas korrekt i en öppen rapportering vid rätt tidpunkt. Genom bestyrkanden från en tillförlitlig rådgivare vinner du dina intressenters förtroende. Vill du veta mer?

Läs mer om att granska och bestyrka hållbarhet
 

Kontakta oss

Karin Juslin

Karin Juslin

Director, Sustainability & Climate Change, PwC Sverige

Tel 0729-95 25 52

Följ oss i sociala medier