Skip to content Skip to footer
PwC

Visar resultat

Oroväckande brister i rapporteringen av företagens hållbarhetsarbete

2019-10-07

man går på stenbro och funderar kring hållbarhetsrapportering

I PwC:s nya studie har över 100 hållbarhetsrapporter analyserats utifrån ett antal kriterier baserade på lagkraven i Årsredovisningslagen, ÅRL. Det är andra året i rad som vi genomför denna studie. Men urvalet är nytt för i år, då vi sorterat bort de största och de minsta bolagen för att göra studien så relevant som möjligt. Årets studie inkluderar även en fördjupning inom områden där stora brister noterades föregående år; främst kring risker och riskhantering samt mänskliga rättigheter och antikorruption.

– Vi kan konstatera att det finns stora brister i rapporteringen och vi ser tyvärr inga större förbättringar i förhållande till föregående år. De största bristerna återfinns fortfarande kring områdena risker och riskhantering. Vidare ser vi en fortsatt osäkerhet i hur rapporteringen kring mänskliga rättigheter och antikorruption ska hanteras, kommenterar Fredrik Ljungdahl, partner och hållbarhetsansvarig, PwC Sverige.

Det finns fler brister: orsaker till varför man underlåter att rapportera vissa områden förklaras sällan och revisorns yttrande exkluderas ofta i rapporten.

– Sammanfattningsvis kan vi konstatera att transparens och kvalitet behöver höjas för att dagens bolag ska uppfylla ÅRL:s krav och syfte, säger Fredrik Ljungdahl.
 

Kontakta oss

Karin Juslin

Karin Juslin

Director, Sustainability & Climate Change, PwC Sverige

Tel 0729-95 25 52

Följ oss i sociala medier
Hide