2015 State of the Internal Audit Profession Study

2015-04-15


PwC:s årliga undersökning tyder på att externa förändringsfaktorer påverkar hur den interna revisionen bör utvecklas för att behålla sin relevans.


Som dagens företag driver nya affärsstrategier framåt, bör internrevisionen också utvecklas i samma takt för att upprätthålla relevans och värdet det ger.


I årets studie av mer än 1 300 revisionschefer, befattningshavare (CAES), internrevisionschefer, ledande befattningshavare och styrelseledamöter, diskuterar PwC begreppet True North, en uppsättning ideal som används för att styra en organisation från sitt nuvarande tillstånd till där den vill vara. Att hitta True North kräver innovation, självreflektion och förmåga att fråga "vad ska vi göra?" Inte "vad kan vi göra?"

Följ oss i sociala medier