EU:s kommande dataskyddsförordning, GDPR – så hanterar ni förändringarna

Dec 16, 2015

2015-12-16

Nya regler i EU:s dataskyddsförordning, GDPR, kommer att påverka alla företag och organisationer som hanterar personuppgifter. Hur ska ni i ert företag hantera förändringarna? Så här prioriterar ni rätt områden i GDPR.

Efter fyra långa år av politiska förhandlingar och lobbying har EU-kommissionen, EU-parlamentet och ministerrådet kommit överens om en gemensam text i den nya Dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation, GDPR). Denna milstolpe medför ökade krav på företag och organisationer att följa förordningen – de som inte gör det riskerar höga sanktioner på upp till 4 procent av den globala omsättningen (för multinationella företag).

I början av 2016 börjar de nya reglerna gälla, företag och organisationer har bara två år på sig att genomföra de nödvändiga förändringar som krävs för att uppfylla alla nya krav i GDPR. För att ni ska hinna genomföra förändringarna i tid måste ni ta fram en strategi som är genomtänkt och fokuserar på rätt saker.

3 områden ni bör prioritera nu:

  1. Åtgärder som omfattar organisation, processer och IT för att uppfylla de nya kraven.
  2. Ett nytt ramverk för transparens mot anställda och privatkunder.
  3. Ett nytt ramverk för att hantera juridiska åtgärder, för att undvika förelägganden och sanktioner.

Vill du veta mer om hur de nya kraven i EU:s dataskyddsförordning ser ut?

Läs den här artikeln på LinkedIn

Följ oss i sociala medier