Global State of Information Security Survey 2016

2015-10-16

Det är tid att gå från ord till handling

Andelen bolag som utsätts för säkerhetsincidenter fortsätter att öka, visar årets globala rapport Global State of Information Security Survey. 58 procent har en övergripande strategi för informations- och IT-säkerhet och endast 45 procent har ämnet på ledningens agenda.

Vi ser en fortsatt ökande trend av incidenter. Kostnaden per incident ökar också samtidigt som vi ser en fortsatt avsaknad av investeringar hos kunderna för att möta den ökade risken. Detta sammantaget ger en bild av att detta inte "bara" är en IT-fråga utan en fråga för styrelse och ledning. Informationssäkerhetsfrågor riskerar att inte bara orsaka oönskade avbrott i IT-leveranser, utan kan faktiskt utgöra ett hot mot bolagens affärsstrategi.

Tre områden som ni bör prioritera:

  1. Samla ansvaret för informationsfrågor och IT-säkerhetsfrågor hos en ytterst ansvarig på ledningsnivå för att få grepp om bolagets totala riskexponering och program.
  2. Stärk mekanismerna för styrning. För att hantera hotet behöver policies, processer, mandat, forum och styrelserapportering stärkas och implementeras.
  3. Definiera bolagets kronjuveler, förstå var de finns och vem som har tillgång till dem så att ni kan utforma ett kostnadseffektivt skydd och undvika risker i förhållande till bolagets affärsstrategi.
     

Kontakta oss

Jakob Bundgaard

Jakob Bundgaard

Cyber Security Leader & Partner Risk Advisory, PwC Sverige

Tel 0709-29 13 23

Följ oss i sociala medier