Skip to content Skip to footer
Sök
PwC

Visar resultat

PwC:s pris Bästa rapportering om värdeskapande

2018-10-12

Magnus Uggla, juryn, och Sven Lindskog, CFO ICA-gruppen

Magnus Uggla från juryn (till vänster) delar ut priset till Sven Lindskog, CFO på ICA Gruppen.

Hurra! ICA har gjort årets
bästa rapportering om värdeskapande

Nu är tävlingen "Bästa rapportering kring värdeskapande" avgjord. Årets vinnare är ICA som enligt PwC och en expertjury levererat en årsredovisning som både möter och överträffar juryns kriterier på Värdeskapande, Begriplighet och Fullständighet. Prisutdelningen skedde på PwC i Stockholm den 10 oktober och en glad Sven Lindskog, CFO ICA Gruppen, tog emot priset.

Playback of this video is not currently available

ICA och Axfood om värdeskapande rapportering.Intervjuer med tävlingsjuryn samt PwC:s expert. Se filmen här!

Om tävlingen "Bästa rapportering om värdeskapande"


Tävlingen "Bästa rapportering om värdeskapande" främjar en bättre extern rapportering genom att lyfta fram goda exempel. Tävlingen startades 2014 och är en vidareutveckling av "Bästa bolagsstyrningsrapportering" som PwC arrangerat under nio år i rad fram till och med 2013. Syftet är att bidra till företagens utveckling av den externa rapporteringen och främja transparensen och öppenheten. På så sätt bidrar tävlingen till ett sundare affärsklimat och bättre samhälle.
 

Därför är det viktigt med rapportering kring värdeskapande

Utgångspunkten för tävlingen är insikten att transparent rapportering om värdeskapande med en god bolagsstyrning är bra för affärerna. Extern rapportering omfattar en bred palett av områden, ger nya perspektiv på bolagens verksamhet och roller i näringsliv och samhälle.

Rapportering kring värdeskapande är ett strategiskt hjälpmedel och bidrar till förbättringar i styrningen av verksamheten och i den löpande kommunikationen med bolagets olika intressenter.
 

Så utses vinnarna

Tävlingsfältet består av alla bolag listade på Nasdaq OMX. Dessutom ingår statligt ägda bolag med affärsmässiga uppdrag.”Bästa Rapportering om Värdeskapande” är inte en tävling i integrerad rapportering även om IIRC:s ramverk har flera beröringspunkter med juryns kriterier. Redogörelserna för bolagsstyrning tar sin utgångspunkt i Kodens riktlinjer.  

På en övergripande nivå bedömer juryn rapporteringen utifrån följande tre områden:

Värdeskapande

Hur skapas värde för bolagets intressenter genom goda styrprocesser, sammanhängande affärsstrategiska processer, hållbarhet samt information till intressenterna?

Begriplighet

Begriplighet uttrycker den pedagogiska nivån som har stor betydelse för läsarens möjligheter att ta till sig informationen i bolagets rapportering. 

Fullständighet

Grundprincipen är att bolaget tillämpar IFRS, Årsredovisningslagen och Koden samt visar på uppriktig efterlevnad av tillämpliga regler och principer.  

Årets jury

Lars Millberg

Lars Milberg

Lars har en bakgrund som chefsjurist på Sveriges Aktiesparares Riksförbund under nästan 20 år. Idag bedriver Lars en advokatbyrå i Ystad och har inriktat sig på bolagsrätt, börsrätt och värde- pappersrätt. Lars arbetar också med skiljeförfaranden samtidigt som han har varit aktiv i tillskapandet och implementering av de nya europeiska reglerna inom den finansiella sektorn och varit sakkunnig i Aktiebolags-
kommittén. Sedan 2007 är Lars ledamot av Sveriges Advokatsamfund.

 

Sophie Nachemson-Ekwall

Sophie Nachemson-Ekwall

Doktor i företagsekonomi på Handelshögskolan i Stockholm, med fokus på bolagsstyrning. Sophie har en bakgrund som prisbelönt ekonomi-journalist och har skrivit flera böcker om företagsaffärer. Idag forskar hon inom bolagsstyrning och långsiktigt ägande vid Center for Governance and Management Studies och är ledamot i Skandias fullmäktige och Aktiespararnas bolagskommitté. Ledamot i Styrelseakademien Stockholm.

 

Sussi Kvart

Sussi Kvart

Tidigare affärsjurist som arbetat som advokat (Lagerlöfs) och bolagsjurist (Ericsson). Sussi har även varit sakkunnig i regeringskansliet med fokus på näringslivsfrågor och ingått i Aktiebolagskommittén samt ingått i HM:s styrelse under 18 år. I dag är Sussi Kvart konsult samt styrelseledamot för bland annat DGC One och Apoteket AB. Ledamot i Styrelseakademien Stockholm.

Magnus Uggla

Magnus Uggla

Magnus har stor erfarenhet av styrelsearbete, framförallt inom finanssektorn där han bland annat har arbetat 32 år i Svenska Handelsbanken, varav 25 år som vice vd. Har haft styrelseuppdrag i Hoist Finance och Svensk Exportkredit, men har också varit ordförande i styrelsen för Fotografiska. För närvarande sitter Magnus i styrelsen för Swedbank, där han även är ordförande i Risk- och Kapitalutskottet. Utöver detta är Magnus föreläsare och konsult inom området ekonomisk styrning.

Lars Milberg, Sophie Nachemson-Ekwall, Sussi Kvart, Magnus Uggla

Jurymedlemmarna Lars Milberg, Sophie Nachemson-Ekwall, Sussi Kvart, Magnus Uggla.

Debatt: "Tydligt syfte saknas
i företagens hållbarhetsarbete"

"Bristen på koppling mellan värdeskapande för aktieägarna och arbetet med hållbarhets- frågor gör att vi misstänker att det saknas verklig insikt och därmed engagemang."

I samband med senaste priset (2016/2017) publicerade juryn även en debattartikel. Ta del av den här!

Debatt - tydligt syfte saknas i företagens hållbarhetsarbete (pdf)

Juryn för Bästa rapportering om värdeskapande

Förra årets jury bestod av Sophie Nachemson-Ekwall, Sussi Kvart, Peter Benson, och Meg Tivéus.

Tidigare års vinnare

SKF årets vinnare av Bästa rapportering om värdeskapande!

SKF vinner bästa rapportering om värdeskapande 2016. Det avgjordes den 10 oktober när priset delades ut i tävlingen som arrangeras av PwC.
Läs mer

SEB vann tävlingen Bästa rapportering om värdeskapande 2015

SEB tog hem förstapriset för de stora bolagen och Cloetta för de mindre bolagen i bästa rapportering om värdeskapande som arrangeras av PwC.
Läs mer

Securitas vinner Bästa rapportering om värdeskapande 2014

Securitas tar hem första pris i tävlingen Bästa rapportering om värdeskapande som arrangeras av PwC för andra gången.
Läs mer

Electrolux står för bästa rapportering om värdeskapande 2013

Electrolux tog hem förstapriset i tävlingen Bästa rapportering om värdeskapande.
Läs mer

Kontakta oss

Bo Lagerström

Bo Lagerström

Partner, branschansvarig Forest, paper and packaging, PwC Sverige

Tel 0709-29 30 41

Sara Höög

Sara Höög

Hållbarhetsspecialist, PwC Sverige

Tel 0723-53 01 66

Karin Juslin

Karin Juslin

Director, Sustainability & Climate Change, PwC Sverige

Tel 0729-95 25 52

Följ oss i sociala medier