PwC:s pris Bästa rapportering om värdeskapande - för ett sundare arbetsklimat

Start adding items to your reading lists:
or
Save this item to:
This item has been saved to your reading list.

Vilket företag har gjort den
bästa rapporteringen
om värdeskapande?
Nominera ditt bidrag i dag!


Dags igen för tävlingen "Bästa rapportering om värdeskapande"!
 

Syftet med tävlingen är att bidra till utvecklingen mot en stärkt extern rapportering.

Vinnaren blir det bolag som lyckats särskilt bra i sin externa rapportering, och utses av PwC och en extern jury.

I år kan du nominera bidrag som du anser vara goda exempel på värdeskapande och som möter kriterierna fullständighet och trovärdighet kring värdeskapandet i bolaget.

Tävlingen avslutas med prisutdelning och seminarium den 10 oktober.

Du nominerar ditt bidrag genom att maila till sara.hoog@pwc.com eller bo.lagerstroem@pwc.com

Vi ser fram emot att ta emot din nominering, dock senast den 30 juni.


[1] De nominerade bidragen måste vara noterade på antingen Nasdaq OMX L-, M- eller S-caplista alternativt First North. Även statliga bolag är kvalificerade. Juryn bedömer endast bolagens årsredovisningar.

människor i båt på havet vid solnedgång

Om tävlingen "Bästa rapportering om värdeskapande"


Målsättningen med tävlingen "Bästa rapportering om värdeskapande" är att främja en bättre extern rapportering genom att lyfta fram goda exempel. Tävlingen startades 2014 och är en vidareutveckling av "Bästa bolagsstyrningsrapportering" som PwC arrangerat under nio år i rad fram till och med 2013. Syftet är att bidra till företagens utveckling av den externa rapporteringen och främja transparensen och öppenheten. På så sätt bidrar tävlingen till ett sundare affärsklimat och bättre samhälle.
 

Därför är det viktigt med rapportering kring värdeskapande

Utgångspunkten för tävlingen är insikten att transparent rapportering om värdeskapande med en god bolagsstyrning är bra för affärerna. Extern rapportering omfattar en bred palett av områden, ger nya perspektiv på bolagens verksamhet och roller i näringsliv och samhälle.

Rapportering kring värdeskapande är ett strategiskt hjälpmedel bidrar till förbättringar i styrningen av verksamheten och i den löpande kommunikationen med bolagets olika intressenter.
 

Så utses vinnarna

Tävlingsfältet består av alla bolag listade på Nasdaq OMX. Dessutom ingår statligt ägda bolag med affärsmässiga uppdrag. Det är viktigt att betona att ”Bästa Rapportering om Värdeskapande” är inte en tävling i integrerad rapportering även om IIRC:s ramverk har flera beröringspunkter med juryns kriterier. Redogörelserna för bolagsstyrning tar sin utgångspunkt i Kodens riktlinjer.  

På en övergripande nivå bedömer juryn rapporteringen utifrån följande fyra områden:

Värdeskapande

Hur skapas värde för bolagets intressenter genom goda styrprocesser, sammanhängande affärsstrategiska processer, hållbarhet samt information till intressenterna?

Trovärdighet

Juryn bedömer bolagets förmåga att uttrycka en företagsanpassad rapportering med en strävan att på ett öppet och ärligt sätt berätta om valet av strategiska prioriteringar.  

Begriplighet

Begriplighet uttrycker den pedagogiska nivån som har stor betydelse för läsarens möjligheter att ta till sig informationen i bolagets rapportering. 

Fullständighet

Grundprincipen är att bolaget tillämpar IFRS, Årsredovisningslagen och Koden samt visar på uppriktig efterlevnad av tillämpliga regler och principer.  

Debatt: "Tydligt syfte saknas
i företagens hållbarhetsarbete"

"Bristen på koppling mellan värdeskapande för aktieägarna och arbetet med hållbarhets- frågor gör att vi misstänker att det saknas verklig insikt och därmed engagemang."

I samband med senaste priset (2016/2017) publicerade juryn även en debattartikel. Ta del av den här!

Debatt - tydligt syfte saknas i företagens hållbarhetsarbete (pdf)

Juryn för Bästa rapportering om värdeskapande

Jurymedlemmarna Sophie Nachemson-Ekwall, Sussi Kvart, Peter Benson, och Meg Tivéus.

Tidigare års vinnare

SKF årets vinnare av Bästa rapportering om värdeskapande!

SKF vinner bästa rapportering om värdeskapande 2016. Det avgjordes den 10 oktober när priset delades ut i tävlingen som arrangeras av PwC.
Läs mer

SEB vann tävlingen Bästa rapportering om värdeskapande 2015

SEB tog hem förstapriset för de stora bolagen och Cloetta för de mindre bolagen i bästa rapportering om värdeskapande som arrangeras av PwC.
Läs mer

Securitas vinner Bästa rapportering om värdeskapande 2014

Securitas tar hem första pris i tävlingen Bästa rapportering om värdeskapande som arrangeras av PwC för andra gången.
Läs mer

Electrolux står för bästa rapportering om värdeskapande 2013

Electrolux tog hem förstapriset i tävlingen Bästa rapportering om värdeskapande.
Läs mer

Kontakta oss

Bo Lagerström
Partner / Branschansvarig Forest, paper and packaging
Tel 0709-29 30 41
Email

Sara Höög
Hållbarhetsspecialist, PwC Sverige
Tel 0723-53 01 66
Email

Fredrik Ljungdahl
Partner / Hållbarhetsansvarig
Tel 0709-29 32 34
Email

Följ oss