Directors and IT: En användarvänlig styrelseguide för effektiv IT-övervakning

2016-05-09


Att förstå alla möjligheter och risker kopplade till IT kan vara en riktig utmaning. Vår undersökning, som vände sig till 800 aktiebolagschefer, visar att många chefer känner sig förvirrade och obekväma med tillsynen av IT-verksamheten. Dessutom finns det inte alltid en väldefinierad process som hjälper dem att hantera detta ansvarsområde.
 

Företagets IT-verksamhet är en viktig fråga för dagens styrelser

Snittåldern för dagens styrelsemedlemmar är cirka 63 år. Styrelsemedlemmarna har tillbringat huvuddelen av sina yrkesliv innan den digitala tidsåldern och Internet. Ny teknik, som sociala medier och molntjänster, är relativt nya företeelser för dem. Dessutom har de flesta medlemmarna inte någon bakgrund inom IT. Detta kan vara en anledning till att 25 procent av cheferna anser att företagets IT-strategi och metoder för risklindring ”i hög grad” stöds av en styrelse med tillräcklig förståelse för IT.
 

Över hälften av de nuvarande styrelsemedlemmarna lägger 5 procent av den totala styrelsetiden på att diskutera och överväga risker och möjligheter med IT. Nästan en av fem lägger 11 procent eller mer. 65 procent skulle vilja att deras styrelser lägger ännu mer tid under kommande år på IT-risker, och 46 procent vill lägga mer tid på sin IT-strategi.

Kontakta oss

Följ oss i sociala medier