SEB vann Bästa rapportering om värdeskapande 2015

2016-09-30


Tillsammans med en extern jury av experter har vi på PwC för tredje året i rad utsett de bolag på Nasdaq Stockholm som haft den bästa rapporteringen om värdeskapande. I år tog SEB hem priset för de större bolagen och Cloetta för de mindre bolagen.
 

Under prisutdelningen, som hölls på Torsgatan i Stockholm, presenterades slutsatserna som dragits efter årets genomgång av samtliga 285 bolags redovisningar för 2015.
 

Några få bolag utgör en ”tätklunga” och förnyar kontinuerligt sin rapportering medan utvecklingen bland övriga går långsammare. Upplysningarna om ersättningar till företagsledningen – som var ett av årets fokusområden – är fortfarande långt ifrån vad man kan önska. Bolagsstyrningsrapporten utvecklas inte i nämnvärd omfattning och har mer tagit formen av generisk ”compliance-rapportering”.
 

Positivt är att fler företag tydligt beskriver hur hållbarhet i affärerna spelar in i värdekedjan och vikten av att beakta hållbarhetsaspekter i det strategiska arbetet. Influenserna från IIRC:s ramverk om integrerad rapportering syns också tydligt i flera bolags rapporter.
 

Bo Lagerström (PwC) i mitten tillsammans med representanter för årets tävlingsvinnare Thomas Wiesgickl (Cloetta) och Viveka Hirdman-Ryrberg (SEB).


Kommunikationsdirektör Viveka Hirdman-Ryrberg tog emot priset för SEB, och miljö- och hållbarhetsdirektör Thomas Wiesgickl tog emot priset för Cloetta.
 

Efter prisutdelningen intervjuades Tomas Nicolin, styrelseledamot i SEB, om bolagsstyrning och styrelsens syn på arbetet med bankens årsredovisning.
 

Sedan följde en paneldebatt under ledning av moderatorn Sussi Kvart där journalisten Peter Benson, generalsekreteraren för Finansanalytikernas Förening, Nils Liliedahl, professorn Bino Catasús vid Stockholms Universitet och SEB:s kommunikationsdirektör Viveka Hirdman-Ryrberg diskuterade trender i redovisningen och bolagens ambitioner för den externa rapporteringen. 
 

En av slutsatserna från debatten var att självreglering är att föredra framför lagstiftning kring bolagens upplysningskrav. Det nuvarande formatet på årsredovisningen har stått sig i tjugo år och kommer troligtvis fortsätta utvecklas till att bli ännu bättre. Man tyckte också att det är bra att årsredovisningen är så heltäckande och transparent som möjligt eftersom den läses på olika sätt av olika intressenter.
 

I samband med eventet författade juryn bestående av Sophie Nachemson-Ekwall, Peter Benson, Meg Tivéus, Sussi Kvart och Lars-Erik Forsgårdh en debattartikel på ämnet ”synliggörande av ägandet i börsbolagen” som publicerades i Dagens Industri. 
 

Mer om årets tävling, finalisterna och trender i rapporteringen kan du läsa i den skrift som vi på PwC publicerat i samband med eventet. Klicka nedan för att ladda hem!

 

Vill du veta mer om hur ditt företag kan utveckla er externa rapportering och er berättelse om värdeskapandet? Hör då gärna av dig till oss på PwC.

Kontakta oss

Bo Lagerström

Bo Lagerström

Partner, branschansvarig Forest, paper and packaging, PwC Sverige

Tel 0709-29 30 41

Eric Lindholm

Eric Lindholm

Sustainability Reporting Specialist, PwC Sverige

Tel 0709-29 35 17

Kontakta oss

Katja Severin-Danielsson

Katja Severin-Danielsson

Partner, PwC Sverige

Tel 0709-29 34 25

Jon Widefjäll

Jon Widefjäll

Director / Rådgivare, PwC Sverige

Tel 0709-29 31 49

Följ oss i sociala medier