Securitas vinner Bästa rapportering om värdeskapande 2014

2015-11-04

Securitas levererar bästa rapporteringen om värdeskapande 2014


Securitas tar hem första pris i tävlingen "Bästa rapportering om värdeskapande" som arrangerades av PwC för andra gången.


– Tävlingen ”Bästa rapportering om värdeskapande” är en vidareutveckling av tävlingen ”Bästa bolagsstyrnings- rapportering” som PwC arrangerat under nio år i rad fram till och med 2013. Syftet är att fånga upp trender och den praxis som utvecklas inom extern rapportering av svenska noterade företag för att möta behovet av information hos företagens intressenter, säger Bo Lagerström, en av de ansvariga för tävlingen.


Juryn konstaterar att det finns många bra exempel på rapportering om värdeskapande. Trenden mot en alltmer heltäckande och integrerad rapportering fortsätter, där det icke-finansiella perspektivet också får mer plats i årsredovisningarna.


– En intressant observation från årets tävling är att många av de företag som juryn anser har en mycket bra extern rapportering också har starka och tydliga ägare, vilket möjligen kan förklaras av att dessa ägare har möjlighet att formulera och genomdriva ett tydligare och mer engagerande budskap i rapporteringen, säger Fredrik Ljungdahl.
 

Juryns motivering:

”Juryns bedömning är att Securitas sedan länge har haft en bra årsredovisning och det senaste året tagit ett stort kliv mot en mer heltäckande och informativ extern rapportering som är både koncis och tydlig. Securitas beskriver på ett pedagogiskt och intresseväckande sätt det paradigmskifte som företaget och branschen genomgår bland annat till följd av digitaliseringens effekter. Juryn vill särskilt framhålla det väl bearbetade riskavsnittet med beskrivning av riskhanteringsprocess och kontrollaktiviteter. Antikorruptionsarbetet beskrivs också på ett tydligt och transparent sätt som en del av företagets agenda för ansvarsfullt företagande. Sammantaget anser juryn att Securitas mycket väl uppfyller tävlingens kriterier för föredömlig extern rapportering – den är värdeskapande, trovärdig, begriplig och fullständig.”

Bo Lagerström, PwC, med Gisela Landstrand och Jan Lindström, Securitas.

Bo Lagerström, PwC, med Gisela Lindstrand och Jan Lindström, Securitas.

Kontakta oss

Bo Lagerström

Bo Lagerström

Partner, branschansvarig Forest, paper and packaging, PwC Sverige

Tel 0709-29 30 41

Fredrik Ljungdahl

Fredrik Ljungdahl

Partner / Hållbarhetsansvarig, PwC Sverige

Tel 0709-29 32 34

Följ oss i sociala medier