Grattis SKF - årets vinnare av PwC:s pris Bästa rapportering om värdeskapande 2016!

2017-10-11

SKF vann Bästa rapportering om värdeskapande 2016

Alrik Danielson, vd SKF, Dan Brännstrom, generalsekreterare FAR, Sussi Kvart, jurymedlem, Carl Rosén, Näringsdepartementet, Magnus Uggla, styrelseledamot Swedbank, Sophie Nachemson-Ewall, jurymedlem, Magnus Billing, vd Alecta, Bo Lagerström, PwC.
 

Rekordintresse, välbesökt och feststämning när vinnaren av årets upplaga av PwC:s pris Bästa rapportering om värdeskapande utsågs den 10 oktober.
 

Årets vinnare är SKF som utsågs av tävlingens jury bestående av Meg Tivéus, Sophie Nachemson-Ekwall, Peter Bensson och Sussi Kvart i samarbete med PwC.

Det som i slutändan gör SKF till en värdig vinnare är enligt juryns bedömningar själva helheten i rapporteringen. SKF:s beskrivningar av helheten med början i strategidiskussionen via riskavsnittet och till de finansiella rapporterna är väl genomarbetade, hänger väl ihop och känns logiska. SKF:s rapport möter juryns samtliga kriterier för tävlingen – tydlighet om värdeskapandet, begriplighet, fullständighet och trovärdighet.

Jurys motivering: "Trots en komplex verksamhet lyckas SKF med enkelhet och tydlighet beskriva både affärsmodell och värdeskapande för läsaren och därför har juryn valt att utse bolaget till vinnare i 2017 års tävling. SKF:s beskrivning av arbetet med hållbarhet genom "SKF Care" känns relevant och något som troligen varje SKF-anställd kan relatera till. Berättelsen om de energismarta produkterna i serien "Beyond Zero" lockar till läsning och känns helt rätt i tiden."

NCC fick juryns hedersomnämnande med motiveringen:

"NCC har på ett föredömligt sätt lyft in sociala dimensioner och värdeskapande för samhället i stort i berättelsen om sitt hållbarhetsarbete under temat Den inkluderande staden. "

Övriga omnämnanden fick Rottneros (tydligt kundfokus), Stora Enso (redovisning av skatter), Fabege (enkelhet och tydlighet), SJ (bra exempel statliga bolag: transparens och uppriktighet) samt SEK (Bra exempel statliga bolag: integrering av hållbarhet ).

– Stort grattis till SKF och alla omnämnda bolag och stort tack till jurymedlemmarna som gjorde ett fantastiskt arbete och gick igenom samtliga nominerade bolags årsredovisningar. Stort tack även till Jessica Stark på Styrelseakademien, kommenterar Eric Lindholm, specialist på hållbarhetsrapportering på PwC och tävlingens projektledare.

Tävlingen syftar bland annat till att fånga upp trender och den praxis som utvecklas hos svenska företag för att härigenom bidra till diskussionen och utvecklingen av extern rapportering.

– Vi och juryn har konstaterat att utvecklingen i rapporteringen kring värdeskapande utvecklats åt rätt håll under senare tid. Vi ser fortsatt stor förbättringspotential, inte minst beträffande diskussioner om strategier och de val som bolagen gör samt konsekvenser detta får på kort och lång sikt. Vi vill att fler diskuterar de riktigt viktiga aspekterna som förklarar det värde som skapats och hur det har gått till. Vi vill även se en större tydlighet om vad de prestationsbaserade ersättningar är kopplade till. Vidare ser vi tendenser till att vissa företag fokuserar väl mycket på hållbarhet och glömmer den kommersiella nyttan med hållbarhetsarbetet och kundperspektivet, kommenterar Bo Lagerström, partner på PwC och ansvarig för tävlingen.

– Tävlingen fyller ett viktigt syfte, inte bara för att säkerställa hög kvalitet i företagens externa rapporteringsarbete, utan även för samhället i stort. I dessa tider när områden som hållbarhet, skattefrågor och bonussystem blir allt viktigare och får allt större uppmärksamhet bland aktieägarna och media, gäller det att aktivt belysa, syna och analysera företagens rapporteringsarbete, säger Fredrik Ljungdahl, partner på PwC och ansvarig för hållbarhetstjänster.

 

Debattartikel om hållbarhetsarbete

Som vanligt har juryn levererat en skarp debattartikel i samband med tävlingen – i år på temat företagens avsikter med sitt hållbarhetsarbete Ladda hela rapporten med artikeln här nedan! 

Kontakta oss

Bo Lagerström

Bo Lagerström

Partner, branschansvarig Forest, paper and packaging, PwC Sverige

Tel 0709-29 30 41

Eric Lindholm

Eric Lindholm

Sustainability Reporting Specialist, PwC Sverige

Tel 0709-29 35 17

Följ oss i sociala medier