2016 State of the Internal Audit Profession Study

2016-03-24

Ledarskapet är a och o för relevant internrevision


Styrelser och ledningar blir vassare när de ställer krav på internrevision. Det innebär stora möjligheter och samtidigt högre krav på att internrevisionen har ett gott ledarskap för att vara relevant och utvecklas. PwC:s globala årliga rapport ”State of the Internal Audit Profession Study” bygger på svar från drygt 1.600 internrevisionschefer.

Fredrik Söder, ansvarig för internrevisionstjänster på PwC, tycker att det stämmer väl överens med vad han ser i olika typer av organisationer.

– Internrevision är en komplex process och de som arbetar med det måste bland annat beskriva svåra saker på ett begripligt sätt med fokus på vilka risker som kan komma i vägen för att organisationen ska nå sina mål. För att lyckas med detta och göra internrevision relevant ser vi hur betydelsefullt ledarskapet är. Studien bygger på ett gediget underlag och visar hur konkret ledarskapet inverkar på hur pass relevant internrevision är och uppfattas i en organisation.
 

Tre av resultaten från studien

  1. Fokus på ledarskap gör internrevisionen mer relevant och bidrar till att förbättra riskhanteringen i organisationen. 
  2. Intressenterna förväntar sig att internrevision höjer sig och gör mer insiktsfulla analyser av grundläggande processer.
  3. För att lyfta internrevision ytterligare behöver internrevisionschefen ha förmågan att arbeta med den strategiska utvecklingen av internrevisionen samt avsätta tid för detta.

Kontakta oss

Fredrik Söder

Rådgivare, PwC Sverige

Tel 0709-29 38 86

Följ oss i sociala medier